Szakterületeink

Gazdasági fordítások:

pénzügyi kimutatások, évi jelentések, szórólapok, gazdasági jelentések, számlakivonatok, biztosítási dokumentumok, hitel- és biztosítási szerződések, üzleti levelezések, banki nyilatkozatok, biztosítások, banki ellenőrzési jelentések, egyenlegek, import-export számlák, finanszírozási ügyiratok, stb

Jogi fordítások:

szerződések, határozatok, cégkivonatok, alapító okiratok, ítéletek, levelezések, bírósági dokumentumok, adásvételi szerződést, tulajdoni lap, törvények, rendeletek, végzések, kormányhatározatok, stb.

Orvosi fordítások:

klinikai vizsgálatok és jelentések, betegtájékoztatók, laboratóriumi tesztek, orvosi igazolások, kórházi ápolásról szóló dokumentumok, orvosi szoftverek használati kézikönyve, gyógyszerek használati útmutatója, bemutató prospektusok, orvosi szórólapok, igazolások, stb.

Szoftver fordítások:

szoftverprogramok, weboldalak fordítása, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek, stb.

Műszaki fordítások:

megfelelőségi nyilatkozat, használati utasítás, gépkönyv, biztonsági adatlap, telepítési és karbantartási kézikönyvek, telefonkönyvek, pályázati dokumentumok, autós kézikönyvek, karbantartási és hibaelhárítási kézikönyvek, stb.

Irodalmi fordítások, műfordítások:

esszék, novellák, cikkek, regények, stb.

Egyéb fordítások:

személyi iratok: (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, személyi igazolvány, vezetői engedély, lakóhelyi és állampolgársági bizonyítványok, tartózkodási engedélyek, munkakönyvek),

oklevelek és bizonyítványok, tanulmányi iratok (leckekönyv, index, iskolalátogatási igazolás, érettségi bizonyítvány, diplomák, diploma melléklet, tanúsítvány, szakdolgozat),

magánlevelezés, önéletrajz, motivációs levél, forgalmi, számlák fordítása.

Az elkészített fordítások minőségiek, pontosak, megbízhatóak, ugyanakkor rövid határidő alatt készítjük el őket.